Полезни връзки
Услуги

 

ПЪЛНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ на вашата фирма, включващо  всички налични действия, които следва да се извършват по закон, както и пълна данъчна защита. Считаме, че съвременният счетоводител следва да използва всички възможности на  законодателството в полза на клиента си. 

Прогнозиране, планиране и финансов анализ  Tочното и вярно счетоводство е солидна основа за доброто  ни сътрудничество, но за успешен бизнес  информацията, получена от него следва да се анализира и да се прогнозират различни бизнес стратегии. Така счетоводството Ви не само ще регистрира постфактум процесите, но ще ги прогнозира, планира и управлява качествено, което е наш девиз и цел.

Правни услуги  При нас работи също и ЮРИСТ. Правните услуги са в широка гама - от регистрация на фирма и консултации до правна защита по граждански дела от различен характер.

 Рекламни стратегии  В процес на разработка сме на нов РЕКЛАМНО - МЕНИДЖЪРСКИ ОТДЕЛ, който не само ще Ви помогне в увеличаване на обема на дейността Ви, но и ще изгради  структура на фирмата Ви така, че с минимум разходи да постигате максимален резултат.

Счетоводно обучение на млади специалисти  Добре се посреща и идеята за ОБУЧЕНИЕ на специалисти в областта на счетоводството при нас.

Национален осигурителен
институт


Национален статистически
институт


Национална агенция за
приходите

 

ГФО'2007 

 

ГФО'2008

 

ГФО'2009 


©2008 Дием Консулт ЕООД. Всички права запазени.